(34) 93 780 27 77 · info@folch-assessors.com · carrer Volta, 18-22 entl. 2ª 08224 Terrassa (Barcelona)

El nou impost sobre el patrimoni de les societats

El nou impost sobre el patrimoni de les societats

El nou impost sobre el patrimoni de les societats

El passat dia 26 d’abril el ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

En essència aquesta llei regula la tributació dels béns i drets propietat de les persones jurídiques (societats i associacions) que no estan afectes a una activitat econòmica.

Equivaldria a l’Impost sobre el Patrimoni que grava les persones físiques.

Quin són aquests béns gravats per l’impost? Doncs els que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya, com els béns immobles, els vehicles de motor amb una potència superior als 200 cavalls, les embarcacions de lleure, les aeronaus, els objectes d’art i les antiguitats d’un cert valor i les joies.

La norma estableix els supòsits en què cal considerar un bé com  a no productiu; aquells cedits gratuïtament o per qualsevol títol als socis o partícips de les societats i aquells que no estan afectes a cap activitat o de servei públic.

Si voleu rebre més informació sobre aquesta norma, us podeu adreçar a aquest despatx professional, on com sempre us atendrem personalment.

Publicar comentari

La vostra adreça de correu no serà publicada. Els camps obligatoris, son assenyalats amb *

Atenció: Mitjançant l'enviament d'aquest formulari declareu haver llegit i acceptar l'Avís Legal.

Informació d’interès

Benvolguts clients,
En aquests moments tan excepcionals per tothom i amb una gran incidència pel teixit empresarial, volem que sapigueu que seguim estant al vostre costat i que estem a la vostra disposició per donar resposta, dins la mesura del possible, a les vostres inquietuds.

Avui us hem fet arribar, a través de correu electrònic, una circular que també podeu consultar en aquest enllaç: Circular de Folch Assessors en relació amb el Covid-19

A més, us fem saber que partir d’avui 16/03/2020 i fins a la finalització d’aquesta situació excepcional, el nostre despatx només us atendrà telefònicament (93 780 27 77 / 692 19 79 88) o a través dels mitjans telemàtics, com per exemple mitjançant correu electrònic a fiscal@folch-assessors.com.

Moltes gràcies.