(34) 93 780 27 77 · info@folch-assessors.com · carrer Volta, 18-22 entl. 2ª 08224 Terrassa (Barcelona)

Els nostres serveis

Serveis que us oferim

A Folch Assessors donem resposta a les vostres necessitats amb una sèrie de serveis que es classifiquen en els següents àmbits:

· Assessorament Jurídic i Mercantil
· Assessorament Laboral
· Assessorament Fiscal i Comptable

Des de la constitució d’una societat mercantil a l’assessorament sobre subvencions per a cooperatives, alta d’activitat econòmica per a emprenedors o startups. I per a particulars, tot tipus d’assistència jurídica.

Assessorament Jurídic i Mercantil

Constitució de Societats, Gestió Societària, Reestructuració Empresarial, Apoderaments i liquidacions d’empreses
Assessorament i assistència jurídica en negociacions i transaccions. Direcció i seguiment d’assumptes judicials
Processos judicials i extrajudicials en matèria d’herències, divorcis, contractes de compravenda, lloguer i reclamació de clàusules sòl.
Processos administratius i tributaris davant les Administracions Públiques
Penal: delictes societaris, judicis de faltes i assistència jurídica
Assessorament i tramitació en la creació de Cooperatives i solicitud de subvencions

Assessorament Laboral

Contractació de treballadors
Aplicació de conveni
Acomiadaments
Resolució de conflictes
Pensions i altres prestacions
Tràmits amb la Tresoreria General de la Seguretat Social
Autònoms i altres règims especials
Gestió de nòmines i cotització

Assessorament Fiscal i Comptable

Disseny de l’estructura comptable
Seguiment sistemàtic del procés comptable
Serveis de comptabilització i mecanització
Revisions pre-auditoria i pre-inspeccions
Planificació fiscal a curt termini
Liquidació d’impostos: Renda, Societats, Successions, etc.
Confecció de Comptes Anuals
Assessorament i assistència a inspeccions
Formalització i seguiment de Recursos Tributaris
Manteniment de formalitats mercantils