(34) 93 780 27 77 · info@folch-assessors.com · carrer Volta, 18-22 entl. 2ª 08224 Terrassa (Barcelona)

Impost sobre Actius no productius

Impost sobre Actius no productius

Impost sobre Actius no productius

Dos anys després de la seva aprovació i després d’un periple judicial amb sentència inclosa, el dia 1 d’octubre de 2019 s’inicia el termini per la presentació de l’autoliquidació d’aquest impost.

Excepcionalment i degut el retard esmentat, en aquest exercici s’ha de presentar la liquidació dels exercicis 2017, 2018 i 2019.

Aquest nou tribut grava els actius no productius (béns mobles i immobles) del qual són titulars les persones jurídiques que constitueixen una unitat econòmica, per tant, queden excloses les societats patrimonials entre d’altres.

Què són considerats actius no productius?

La llei considera essencialment actius no productius aquells que són cedits gratuïtament als socis o a persones vinculades per ser destinats -total o parcialment- a usos o aprofitaments privats o de forma onerosa també a  socis o a persones vinculades per ser destinats -total o parcialment- a usos o aprofitaments privats, llevats en aquest darrer supòsit de cessió a preu de mercat a un soci o persona vinculada que percebi una retribució pel seu treball a la societat.

Si en voleu més informació, contacteu amb nosaltres i sereu atesos.

Publicar comentari

La vostra adreça de correu no serà publicada. Els camps obligatoris, son assenyalats amb *

Atenció: Mitjançant l'enviament d'aquest formulari declareu haver llegit i acceptar l'Avís Legal.

Informació d’interès

Benvolguts clients,
En aquests moments tan excepcionals per tothom i amb una gran incidència pel teixit empresarial, volem que sapigueu que seguim estant al vostre costat i que estem a la vostra disposició per donar resposta, dins la mesura del possible, a les vostres inquietuds.

Avui us hem fet arribar, a través de correu electrònic, una circular que també podeu consultar en aquest enllaç: Circular de Folch Assessors en relació amb el Covid-19

A més, us fem saber que partir d’avui 16/03/2020 i fins a la finalització d’aquesta situació excepcional, el nostre despatx només us atendrà telefònicament (93 780 27 77 / 692 19 79 88) o a través dels mitjans telemàtics, com per exemple mitjançant correu electrònic a fiscal@folch-assessors.com.

Moltes gràcies.